НачалоМинават дните
598. Минават дните
1. Минават дните с бързина,
А ти луташ в тъмнина!
Сърцето ти е в самота
И търси малко огън, топлина.
    Недей тъгува, не плачи,
    Сълзите ти с любов брои
    И нежно Сам те води за ръка
    Приятеля ти, милия Баща!

2. На кръст за тебе Той страда,
Самичък беше на света.
За тебе от любов умре,
За да си горе с Него на небе.
    Недей тъгува...

3. И скоро знай, ще дойде край
И ще те вземе в Своя рай,
Затуй побързай, работи,
Ти виждаш - времето лети!
    Недей тъгува...
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти