НачалоГрешни търси да спаси
59. Грешни търси да спаси
1. Грешни търси да спаси
Славний Бог и наш Отец;
Той ще радост донесе
На отчаян страдалец.
    Прогласете в целий свят
    Вест на радост и възторг:
    Най-отчаян грешник клет,
    Ще приеме наший Бог.

2. О, елате при Христа,
Вий измъчени души!
Той с прощене в пълнота
И с любов ще утеши.
    Прогласете и пр.

3. Бог пошепна тез слова
И над мен с небесен чар;
Той с любов ме призова,
Взе ми тежкия товар.
    Прогласете и пр.

4. Ей, сега съм във покой;
Пред закона чист стоя;
Бог изкупи греха мой
Със Кръвта, що Той проля.
    Прогласете и пр.
Лука 19:10
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор