НачалоАх колко радост там!
520. Ах колко радост там!
1. Ах, радост чака в небеса
Спасените сърца,
Когато верни тук докрай,
Преминат в Божий Рай.
    Там, где дървото на живот
    Цъфти и дава чуден плод,
    Спасените от таз земя
    Ще бъдат със Христа.
        Ах, колко радост там,
        Радост там, радост там!
        Ах, колко радост там
        Приготвил е Бог нам!
        Там, где безбройни множества
        Възпяват Спаса наш Христа,
        Ще пеем там и ний със тях
        Изкупени от грях .

2. По тесен път любезний Спас
В небето води нас,
И който Него не следи
Съвсем ще заблуди.
    О, нека в този път вървим
    Макар тук скърби да търпим,
    Но горе в дома на Отца
    Изчезва веч скръбта.
        Ах, колко радост там и пр.

3. Христос възкръсна! И тогаз
Тържествен беше час,
Във светлите Си небеса
Очаква нас сега.
    О, братя, вярвайте докрай -
    Ще бъдем с Него ний във рай,
    След малко скърби в таз земя
    Ще стигнем у дома.
        Ах, колко радост там и пр
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти