НачалоО, вяра!
358. О, вяра!
1. О, вяра! О, преблагий дар!
Как, Боже мой, стана,
Че Ти Всеведущ и пресвят,
Тоз дар за мен избра?

2. Колко сърдца от моето
По-чисти Ти би взел!
До колко души по-добри
От мен би се допрял,

3. Ах, благодат! С най-паднали
Сърца се хвалиш Ти,
Ей, хвали се Твой славен бляс’к
С най-мрачни дълбини.

4. Най-мъчний труд, най-тежкий кръст
Нищожни стават, ей,
Тоз свят за нищо се брои,
Щом вярата изгрей.

5. О, колко, колко весел съм!
Ти, Вяро, като си
Тъй драгоценна в тоз живот,
В смъртта що можеш би?
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор