НачалоСтани, душо моя
105. Стани, душо моя
1. Стани, душо моя!
Страха си отхвърли,
За тебе пред Отца
Ходатай се яви:
    Яви се там Ходатай мой;
    Моето име казва Той.

2. Посредникът с любов,
От смърт да ме спаси
Представя там таз Кръв
В Голгота що проля.
    Таз Кръв поръсва и сега
    Престола на благодатта.

3. Приима Бог Отец
Синовната молба;
На Сина Си не ще
Лицето отказа:
    Свидетелствува Божий Дух,
    Че изново аз се родих.

4. Бог мой е примирен;
В Христа се оправдах,
Аз грешник съм простен,
Избавен съм от страх:
    За чадо ме признава Той;
    Аз викам: "Авва, Отче мой!"
1 Тимотей 2:5
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор