НачалоСлушам зова на Исуса
503. Слушам зова на Исуса
1. Слушам зова на Исуса: (3)
"Дигни кръста свой и следвай Ме!"

2. Аз ще ида след Исуса (3)
Ще Го следвам вярно в пътя Му.

3. Ще премина през Голгота (3)
Със Христа - през скърби и печал.

4. Ще премина вси прегради, (3)
Ще достигна с Него Вечността!

5. На небето в чудна слава (3)
Ще живея вечно със Христа!

6. Душо моя, укрепи се! (3)
Той ще дойде скоро тук за теб!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти