НачалоБогу дайте похвали
26. Богу дайте похвали
1. Богу дайте похвали:
Той венчава дните ни
С любовта Си: извор Той
Е на радост и покой.

2. Стада бели по поле,
Жълти житни снопове,
Облаци, дъжд и роса,
Слънчева виделина.

3. Все, което пролетта
С радост изобилствува,
Все що дава лятото
Щедро - благо и добро.

4. Господи, за тез неща
Ний приносим Теб хвала;
И в оскъдност ако сме,
Пак ще любим Тебе ний.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти