НачалоО, колко сладко вернику
293. О, колко сладко вернику
1. О, колко сладко вернику
Е Името Исус!
По-сладк’ от земни радости,
От всяк телесен вкус.

2. Туй Име съкрушений дух
Може да изцели:
Да уталожи на смъртта
Най-буйните вълни.

3. Исусе! Ти си Пастир мой,
Ти Вожд мой си и Път;
Пророк, Свещеник, Цар ми си,
И вечний ми живот.

4. О, слабо е сърцето ми,
И всите ми хвали;
Ще хваля истински, кога
Те видя както си!

5. А любовта ще проглася,
И тук, на моя Спас;
Дано утеха да ми е
Тя смъртния ми час!
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор