НачалоЗа Словото Ти, Господи
173. За Словото Ти, Господи
1. За Словото Ти, Господи,
Молбата ми ще се държи;
За любовта на моя Спас
Не ще веч се съмнявам аз.
    Търся "потребното едно",
    Защото зная, че без то
    Не ще съм никога блажен:
    Дух търся на покой смирен.

2. Аз търся покаяние
За всичките си грехове;
Търся и дух съвсем предан
На Агнеца за мен заклан:
    Веч Него да не оскърбя,
    Но всичко да Му подчиня;
    Моята воля все да е
    Каквото Той за мене ще.

3. И мъдрост търся, Спасе мой,
За да позная пътя Твой
Да не се скитам никога,
Води ме с Твоята ръка.
    Дай ми Твоята благодат,
    За да избягвам всяк разврат.
    Дух на молитва дай ми Ти
    И приеми молбите ми.

4. Дай вяра в Словото Твое;
Твоето обещание
Нека сърцето ми държи,
За да се не поколеби.
    Бъди Вожд мой и тъй за мен
    Да се яви в последний ден,
    Че аз не съм се поверил
    Напразно на Еммануил.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти