НачалоСтани, душо!
273. Стани, душо!
1. Стани, душо, махни страхът,
С надежда и веселие
Усърдно тичай в Божий път,
Що води право на небе.
||


2. Трънлив и тесен е тоз път,
На смъртните дотегнува;
Забравят те, че Мощният
Държи най-слабата душа.
||


3. Не ослабява Йеова,
Израилевий мощен Цар;
На всите земни краища
Създател е и Господар!
||


4. Той дава на Своите Си
Защита, помощ, благодат.
Ще хвъркат горе кат орли,
И няма да се уморят.
||
Исая 40:28
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти