НачалоДай Исусу все
552. Дай Исусу все
1. Милият Исус, Сам на кръст умря
Следваш ли Го ти с цялата душа?
Прошка искаш ли всеки час и миг
Знай, че иде веч съдният ден.
    Дай Исусу все, дай Исусу все
    Дай всичко в Негова ръка.
    Дай Исусу все, дай Исусу все
    Негов ти бъди всегда.

2. Чакаш ли всегда Неговия глас
Имаш ли водителство всеки час?
Бог използва ли всяка част от теб?
Или нещо е още твое.
    Дай Исусу и пр.

3. "Изпълни сега, волята Моя,
Гледай и върви, в пътя се учи,
Прошка давам Аз, в покаяние
Скърбите хвърли встрани. "
    Дай Исусу и пр.

4. Марта не стои в Духът ми всегда,
Постоянството е в молитвата,
Заветът учи, примерът вземи
Вярно всякога служи.
    Дай Исусу и пр.
    
5. Пееш ли хвала само на Христа,
Слушаш ли слова сал от небеса,
Иска Бог от теб, все що е твое
Не давай ухо на света.
    Дай Исусу и пр.

6. Колко пъти Бог вика те: "Ела,
Да работиш веч в нивата Моя;
Днес ти почисти твоята душа
Управлявай се веч от Духа. "
    Дай Исусу и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти