НачалоВсред окръжаващата тъмнина
203. Всред окръжаващата тъмнина
С. П. 279, Д. П. 168
1. Всред окръжаващата тъмнина
    Ти, Боже, бди;
В нощ мрачна съм далеч аз от дома,
    Мен Ти води!
Да знам аз бъдещите дни не ща;
За мене стига стъпка сал една.

2. Преди не се молех Твоя ръка
    Да ме крепи;
Преди избрах аз свой път, но сега
    Мен Ти води!
Обичах светъл ден; въпреки страх
(Прости ми този грях) аз се гордях.

3. Мен много си пазил; наверно пак
    Ще водиш Ти!
През пропасти, скали, порой, докат
    Нощ превали.
Тогаз, с засмени ангелски лица,
Ще срещна тез, що любех на света.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор