НачалоОбодри се душо
671. Ободри се душо
1. Ободри се, душо, не се страхувай веч
Господ е тъй близо, а сатана далеч.
Нека да е мрачно и страшно окол’ мен
Бог държи ме здраво и с мен е всеки ден.
    Не, Той никога мен не оставя
||

    Мене Той без помощ в живота
||

    Не ще остави съвсем.
||


2. Бъдещето скрито, но туй не плаши мен
Щом близо е Спасът мой, мир имам всеки ден.
Ако е тук тъмно, небето веч свети
Господ ми говори : "Аз със теб съм навеки".
    Не, Той никога . . .

3. Листата окапват, замира земни чар
Но Божий лъч не гасне, над всичко Той е Цар.
Слънце вечна правда Си Ти, Спасител мой
И светиш непрестанно и даваш ми покой.
    Не, Той никога . . .

4. Всичко на земята е преходно аз знам,
А в небето вечно сърце ми ще е там.
Как горя от жажда да бъда при Христа
Скоро аз ще мина небесните врата.
    Не, Той никога . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти