НачалоГде е чадото ми таз нощ?
731. Где е чадото ми таз нощ?
1. Чадото ми таз нощ где е?
Най-милото чадо мен,
Туй що за мене радост бе
И дар мой мил скъпоцен.
    Где е чадото ми таз нощ?
||

    Аз го любя, то знае това
    Где е чадото ми таз нощ?

2. Чисто бе то като кристал
Прегръщах го аз с любов,
Лицето и сърцето му
За мен бяха идеал.
    Где е чадото ми и пр . . .

3. Чадо мое, да можех аз
Сега да те видя пак,
В напрешна хубост, доброта,
На мама си мил и драг.
    Где е чадото ми и пр . . .

4. О, потърсете моля ви
Любезни ми син таз нощ,
И таз му вест кажете вий
Че аз го обичам ощ.
    Где е чадото ми и пр . . .

5. В дома ми доведете го
Каквото би и да е,
Надежда сладка ми е то
Мое утешение.
    Где е чадото ми и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти