НачалоЕлате, брате, ела!
473. Елате, брате, ела!
1. Ела, брате, ела
Наедно до Небето,
Гдето няма зима,
А е все ясно лято.
    Там прекрасни цветя
    Благовон’е издават,
    И зелени дървя
    Тамо все засеняват.

2. И на вечен живот,
Виж, дървото е пълно,
Всекимесечен плод
Виси там изобилно.
    Непрестанно тече
    Живодатната река:
    Край онез брегове
    Зеленее довека.

3. Ето, златни венци
Тамо носят светците,
Бял’ облечени вси,
В кръвен извор омити.
    Няма грях там, ни скръб,
    Нито плач не се чува,
    А сърдечна любов
    Тамо вечно царува.

4. Там за теб има дом,
Брате, мож’ ли да вярваш?
Той те вика за там,
Брате, щеш ли да идеш?
    Ела, брате, ела
    Че времето заминва,
    И Спасител сега
    От да кани престава.
Откровение 21:
Мелодия

Едноглас