НачалоГоспод е Канара моя
537. Господ е Канара моя
1. Господ е Канара моя -
Прибежище от бурята,
Там безопасно аз стоя, -
Прибежище от бурята.
    Наистина е Бог Канара моя
    През тежки дни, през изпитни,
    Наистина е Бог Канара моя, -
    Прибежище от бурята.

2. Свирепа буря нек фучи, -
Прибежище от бурята,
Към Бога вдигам аз очи, -
Прибежище от бурята.
    Наистина е Бог Канара и пр.

3. Сянка деня, заслон нощя, -
Прибежище от бурята,
Там няма страх, съмнения, -
Прибежище от бурята.
    Наистина е Бог Канара и пр.

4. О, мила моя Канаро,
Прибежище от бурята;
За мене вечно си Добро
Прибежище от бурята.
    Наистина е Бог Канара и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти