НачалоО Ти, Веселбо, на моята душа
176. О Ти, Веселбо, на моята душа
С. П. 438, Д. П. 186
1. О Ти, Веселбо, на моята душа
В беда упование мое,
Дене Утешение и Песен нощя
Спасение, Покой, Все во все, -

2. Где водиш Ти, Пастирю, стадото Си,
В небесна любов да пасат,
И да си почиват при тихи води?
Кажи ми блаженния път.

3. Защо да се скитам в пустинята веч?
Защо да гладувам за хляб?
Защо да жалея от Тебе далеч?
Върни ме, викни ме при Теб.

4. Върни ми мира на спасението Си;
Прище ми се, Пастирю мой
Веч да се не скитам, през всите си дни
Да пребъдвам в блажений двор Твой.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор