НачалоО Ти, Веселбо, на моята душа
176. О Ти, Веселбо, на моята душа
1. О,Ти, Веселбо, на моята душа
В беда Уповане мое,
Дене Утешене и Песен нощя
Спасене, Покой, Все во все, -

2. Где водиш Ти, Пастирю, стадото Си,
В небесна любов да пасат,
И да си почиват при тихи води?
Кажи ми блажения път.

3. Защо да се скитам в пустинята веч?
Защо да гладувам за хляб?
Защо да жалея от Тебе далеч?
Върни ме, викни ме при Теб.

4. Върни ми мира на спасенето Си;
Прище ми се, Пастирю мой
Веч да се не скитам, през всите си дни
Да пребъдвам в блажений двор Твой.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор