НачалоСтани без страх
277. Стани без страх
1. Стани без страх, душо моя,
Оръж’ята си препаши,
И небесните врата
Подире Своя Спас върви.

2. Ад и грехът против стоят;
Но те веч покорени са,
Тях победи Спасителят
На кръста Си го прикова.

3. Свирепите онез врази
Не могат да ни покорят:
Ще бъдем победители
Чрез изобилна благодат.

4. Душо моя, напред върви,
Спеши към златните врата;
Там мир и вечни веселби
Очакват победителя.

5. Венец там ще ни се даде,
Ще тържествуваме тогаз
И всите сили на небе
Ще хвалят наший славен Спас.
2 Тимотей 4:5
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор