НачалоСкороТой ще се яви
355. СкороТой ще се яви
Tab. 130
1. Утрина кат се зазорява,
Или в нощна тишина
От небесните светли двери
Спущат се вестители,
    Те ми шепнат във душата
    Думи насърдчителни
    И ми казват с уверение:
    "Спас твой иде от небе!"

2. Често като че ли дочувам
Стъпките на моя Спас
И надежда в мене усещам,
Как запалва се завчас.
    О, как радва се душа ми
    Щом като помисля аз,
    Че Христос ще дойде скоро, -
    Скоро Той ще се яви.

3. Дълго сме очаквали Тебе
Да ни грабнеш на небе,
Да премахнеш скръб и всеки грях,
Радост да дадеш вмест тях .
    На очакването наше
    Краят вече наближи:
    Ний Христа ще видим скоро,
    Скоро Той ще се яви!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти