НачалоКак славен е Господ
470. Как славен е Господ
1. Как славен е Господ в Сиона
Не може изказа език,
Велик е в небеса на трона,
И в полските цветя велик,
    Навред Господ велик е, славен,
    Няма във слава Нему равен!

2. Вси смъртни, Боже, Ти огряваш,
Ти любиш нас като чада,
Навреме Сам храна ни даваш
И ни закриляш от беда,
    Нас грешни, Боже, посещаваш
    И с благодат ни укрепяваш!

3. Боже, дано пред Теб достигне
На Твоите чада гласа
И нашето пред Теб хвалене
Да бъде чисто кат роса,
    Олтар в сърца си ще поставим,
    Тебе, о, Господи, ще славим!
Исая 12:15
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти