НачалоВярвай във словото Божие
574. Вярвай във словото Божие
1. Вярвай във Словото Бож’е
Както Исус каза:
Той подпечата с Кръвта Си
Туй, що Сам обеща.
    Нека изчезнат реките,
    Слънцето и звездите,
    Луната, планините -
    Бог с нас е всякога!

2. Ти погледни към небето
Както Аврам стори:
С вяра, търпен’е се взирай
В безбройните звезди.
    Нека изчезнат . . .

3. Вярвай кога избледнеят
Слънце, луна, зора,
Само след миг ще проблесне
Вечната Светлина!
    Нека изчезнат . . .

4. Вярвай когато минаваш
Огнена изпитня,
Бог обещал е да бъде
С тебе във пламъка.
    Нека изчезнат . . .

5. Вярвай, макар да останеш
Самичък на света,
Вярвай, Исус ще те води
Нежно като баща.
    Нека изчезнат . . .

6. Скоро ще дойде във слава
Сам Царят на света,
Вярвай, Той иде да вземе
Верните в небеса!
    Нека изчезнат . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти