НачалоГоспод говори
538. Господ говори
1. Чуй, за жетва Господ нежно кани,
"Кой за Мен ще жъне през денят? -
Кой душите грешни, окаяни
Ще зове и води в Моя път?"
    Господи, говори!
    Говори и мене призови!
    Господи, говори
    И ще кажа бързо:"Мен прати!"

2. С огън Бог пророка Си изпита,
Тъй очистен и готов стана.
"Кой за нас ще иде?" Бог запита;
"Ето ме!" пророкът отвърна.
    Господи, говори и пр.

3. Милиони днес в греха умират,
Чуй отчаяния техен глас.
Господ бърза, снопи се събират.
Бързай и кажи Му: "Ето, аз!"
    Господ, говори и пр.

4. Времето за жетва ще премине,
Вси жетвари Бог ще събере.
О, дано тогаз се мен усмихне
И рече ми: "Рабе мой, добре!"
    Господи, говори и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти