НачалоВсеки момент
218. Всеки момент
1. Аз считам себе умрял към греха,
С Христа живея наново сега:
Аз Него следвам по път за дома,
Всеки момент съм във Божя ръка!
    Всеки момент Той ме пази с любов;
    Всеки момент Той ми дава живот!
    Със вяра гледам всегда на Христа;
    Всеки момент съм във Божя ръка!

2. През изпитан’я Той сявга е с мен;
Той мен подкрепя във скръбния ден;
Когато с тяжест съм обременен,
Всеки момент Той се грижи за мен!
    Всеки момент и пр.

3. Сърдечна горест кога ме души
И от очи ми се леят сълзи,
Кат изнемогвам в опасности зли,
С мощна десница Той мене крепи;
    Всеки момент и пр.

4. Мен Той съчувства във слабости вси,
Болестите ми с любов Той цери;
През всички мои житейски борби
Милий Спасител всегда ме теши!
    Всеки момент и пр.
1 Петрово 1:5
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти