НачалоДуми добри
286. Думи добри
1. Пак попейте ми думите, -
Думите на живот.
Да ги разбера по-добре,
Думите на живот.
Жива вяра дават,
Могат да избавят.
    Думи добри, думи добри,
||

    Думите на живот.
||


2. Спасът дава на грешници
Думите на живот.
Нека влязат в сърцата ни
Думите на живот.
Тези думи ето,
Водят към небето.
    Думи добри и пр.

3. Слушайте, уморени вси,
Думите на живот;
В тях намирайте мир и вий, -
В думите на живот;
Божето прощене,
Радост и хвалене.
    Думи добри и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор