НачалоПо-бял от сняг
67. По-бял от сняг
1. Исусе, желая да се изцеря;
Дано да пребъдваш в моята душа;
Всяк идол разбий, изпъди всеки грях;
Омий ме и аз ще съм по-бял от сняг;
    По-бял от сняг, ей, по-бял от сняг;
    Омий ме и аз ще съм по-бял от сняг.

2. Исусе, слезни от престола Си там;
И мен помогни все на Теб да предам;
О, дай ми наслед’е на веселий бряг;
Омий ме, и аз ще съм по-бял от сняг.
    По-бял и пр.

3. За то съм паднал при Твоите нозе;
Не ще да презреш съкрушено сърце;
Кръвта Ти за мен е едничкият лек;
Омий ме и аз ще съм по-бял от сняг.
    По-бял и пр.
Псалми 51:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор