НачалоСъс Исуса искам да живея
627. Със Исуса искам да живея
1. Със Исуса искам да живея
Само с Него искам да вървя,
Цел и път в живота не намирам
Само Той излъчва светлина.
||


2. Планини, гори, поля, долини
Аз съзирам в Неговата длан,
Ако Той не беше мой Водител
Аз не бих достигнал Ханаан.
||


3. Защитава ме когато страдам
И подслон ми дава всеки ден,
Със любов ме вдига като падам
И утеха жива е за мен.
||


4. Аз при Него искам да почивам
Той храна и радост е за мен,
С благодарност всичко Му предавам
И всецяло съм освободен.
||


5. Тъмна нощ сега е над земята
Той ни кани със любов и мир,
Знам, че с Него само ще живея
На небесни чуден, вечен пир.
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти