НачалоИсус спасител мой
659. Исус спасител мой
1. Когато слушам за Христа
За вечния покой
Аз пея с радост в простота :
"Исус, Спасител мой".
    Кога грози ме гибел зла
    Опасности безброй
    Звучи пак моята хвала :
    "Исус, Спасител мой".
        Ти даваш радост нам
        И вечен мир, покой
        Нек целий свят възпей сега :
        "Исус, Спасител мой".

2. Пропаднал бях в живота аз
Не чувах зова Твой
Но Ти избави ме тогаз
"Исус, Спасител мой".
    Ти любиш ме безкрайно, знам
    Кат мил приятел Свой
    Ще пея вечно горе там :
    "Исус, Спасител мой".
        Ти даваш . . .

3. Пред Теб аз нявга мъртъв бях
Но чудно Духът мой,
Възкръсна пак и аз запях :
"Исус, Спасител мой!"
Ти даваш . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти