НачалоТамо нейде на Голгота
677. Тамо нейде на Голгота
1. Тамо нейде на Голгота,
На Голгота на кръста;
Между двамата злодейци
||

Там Христос биде разпят.
||


2. Биен биде Той тогава
Биен, плюен и руган;
Зарад мене и за тебе
||

Той кръвта Си там проля.
||


3. За ръцете и нозете
Със пирони прикован;
С копие биде прободен
||

Във свещените ребра.
||


4. Погледнете на Голгота
Как невинна кръв тече;
Зарад мене и за тебе
||

Тежки мъки претърпе.
||


5. Що сме дали ний на Него
Зарад тази Му любов;
"Нищо друго Той не иска
||

Сал сърцето си да дам".
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти