НачалоВенчайте Го
311. Венчайте Го
С. П. 54, Д. П. 44
1. Блажено да е името
На наший славен Цар.
Венчайте Го всерадостно,
Над всите Господар!

2. Светии вси ангели,
Той е и ваший Цар:
Венчайте него с нас и вий,
Над всите Господар!

3. О стадо на Израиля,
Добрия наш Овчар
Сега венчайте с веселба,
Над всите Господар!

4. Езичници избавени
От грешния товар,
Венчайте Избавителя,
Над всите Господар!

5. Със радост всите племена
На този земен шар,
Венчайте Спаса ви Христа,
Над всите Господар!
Евреи 1:2
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор