НачалоВенчайте Го
311. Венчайте Го
1. Блажено да е Името
На наший славен Цар.
Венчайте Го всерадостно,
||

Над всите Господар!
||


2. Светии вси ангели,
Той е и ваший Цар:
Венчайте него с нас и вий,
||

Над всите Господар!
||


3. О, стадо на Израиля,
Добрия наш Овчар
Сега венчайте с веселба,
||

Над всите Господар!
||


4. Езичници избавени
От грешния товар,
Венчайте Избавителя,
||

Над всите Господар!
||


5. Със радост всите племена
На този земен шар,
Венчайте Спаса ви Христа,
||

Над всите Господар!
||
Евреи 1:2
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор