НачалоВ горница една събрани
343. В горница една събрани
1. В горница една събрани
Вси пребъдваха във пост :
С вяра силна обладани,
Чакаха небесний гост!

    О, прати ни Дух Святий
    И със сила облечи:
    Нека сме от днес за Теб
    Свидетели в тоз свят.

2. Те със пълно уповане,
Възгласиха с мощен вик
И без всякакво съмнене,
Просеха тоз дар велик!
    О, прати ни и пр.

3. И молбата с мощ летеше
От смирените сърца:
Просеха това, що беше
Обещано от Отца!
    О, прати ни и пр.

4. Като глас от шумна буря,
Сила ги изпълни в миг!
Над главите им кат струя
Слезе огнений език!
    О, прати ни и пр.

5. На Отците ни предрече
Бог за този Дух Святий
И със Него нас облече!
Той на всички ще слети!
    О, прати ни и пр.
Деяния 2:4
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти