НачалоАллилуя! Свърши се
93. Аллилуя! Свърши се
С. П. 160
1. Благодат! Обещание Божие е,
На които повярват живот да даде
    Аллилуя! Свърши се, повярвах и аз: ||
    Чрез кръвта Си ме изкупи разпетият Спас! ||

2. Може пътът ми тъмен да бъде до край,
Но Исус безопасно ме води до Рай.
    Аллилуя и пр.

3. Има място за теб и за мен в онзи лик;
И това ще е нашият радостен вик:
    Аллилуя и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти