НачалоО, Исусе
720. О, Исусе
1. Скръб душата ми разяжда
И сърцето ме боли
Беден грешник без надежда
Кой ще за мен да тъжи?
    О, Исусе, само в Тебе
    Е спасението ми,
    Нямам другаде надежда
    Ако не помогнеш ти.

2. Ах, душа ми изнемогва
Под товара на греха
Кой към мене ще протегне
За спасение ръка?
    О, Исусе и пр . . .

3. Греховете ме разяждат
Нямам радост и покой
Кой от мене ще стовари
Бремето на греха мой?
    О, Исусе и пр . . .

4. Не оставяй да загина
Протегни към мен ръка
Подари Ти изцелен’е
На смутената душа.
    О, Исусе и пр . . .

5. Опрости ми греховете
Отнеми товара мой
Само в Тебе аз намирам
Изцелен’е, мир, покой.
    О, Исусе и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти