НачалоРадвам се аз
130. Радвам се аз
1. Радвам се аз, че Отец в небеса
Чудна любов мен в Христа показа;
Той ми е извор на всяко добро;
Люби ме Спасът, доброто е то.

    Радвам се аз, че ме люби Спас,
    Люби ме Спас, люби ме Спас!
    Радвам се аз, че ме люби Спас!
    Люби ме моят Спас.

2. Аз много пъти забравих Христа;
Всъде с любов ме Той последова.
С радост се хвърлям в ръцете Му аз,
Щом си помисля туй: "Люби ме Спас".
    Радвам се аз и пр.

3. Колко ме люби не мога каза;
Мен да изкупи от небе слезна;
Тази любов Го пригвозди на кръст;
Туй верно зная аз; люби ме Спас.
    Радвам се аз и пр.

4. Пита ли някой си как това знам;
Слава Исусу, ответ аз ще дам:
"Духа усещам в сърцето си аз;
Ясно говори, че ме люби Спас".
    Радвам се аз и пр.

5. О, кога срещна преславния Цар,
Песен пресладка в небесния двор
С всите спасени ще пея и аз, -
Колко е чудно туй, - Люби ме Спас".
    Радвам се аз и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор