НачалоОпитал си ме, Господи
30. Опитал си ме, Господи
С. П. 517, Д. П. 164
1. Опитал си ме, Господи,
Съвсем си ме познал;
Делата ми и мисли вси
Сам Ти си разумял. (2)

2. И думи из устните си
Без да произнеса,
Ти знаеш всичко, Господи,
Какво ще изрека. (2)

3. Аз съм всегда под власт Твоя
(Таз власт света държи;)
И като бдя и като спя,
Аз съм в ръката Ти. (2)

4. Пречудно знание Божие!
Какви височини!
Кой може да ги изрече?
Какви дълбочини! (2)

5. Да ме владее всякога
Таз мисъл где да съм, -
На грях да не съизволя,
Защото Бог е там. (2)
Псалми 139:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор