НачалоВсред бурите на тоз живот
300. Всред бурите на тоз живот
1. Всред бурите на тоз живот
Исус е Спасител;
В света виреят грях, похот -
Исус е Спасител.
    Ето чуден Спасител,
    За всинца тъй нужен;
    Ето свят Изкупител -
    Исус е за мен!

2. Приятели на врагове
В тоз свят лесно стават;
"Приятелят" - за векове
Исуса признават.
    Ето верен Приятел,
    За всинца тъй нужен;
    Този вечен Приятел,
    Исус, е за мен!

3. С грях, скръб и светска тегота
Душата се бори;
Но Сам Исус на Голгота
За нея се моли!
    Милостив Съчувствител,
    Ходатай тъй нужен;
    Ето тоз Изкупител,
    Исус, е за мен!

4. След всички бури и смъртта
Ще нас да повика;
Но Той и тази тъмнота
Обръща в почивка.
    От смъртта Избавител,
    За цял свят тъй нужен,
    Тоз божествен Спасител,
    Исус, е за мен!
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор