НачалоО душо, душо, стани
241. О душо, душо, стани
1. О, душо, душо, стани!
Място на Христа дай ти, -
Не в дни само на тъжба,
Не след всички си дела, -

2. Дай най-светлия си час,
Силите си дай тогаз;
Дай ум, воля и сърце,
Дай Христу що имаш все.

3. Той тогаз ще те снабди
С безпределни милости;
Място Той ще ти даде
Горе в славното небе.

4. Място дай Исусу ти,
Всичко Нему отвори;
Знамена Му нек летят
В всички царства на светът.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти