НачалоСтани, Ти силний Ратниче!
346. Стани, Ти силний Ратниче!
С. П. 110, Д. П. 369
1 Стани, Ти, силний Ратниче,
Христе, безсмъртний наш Царю,
Царството Си вземи:
Да бъдат всите краища
    На таз бунтовнишка земя
    Твои поданици.

2. О Победителю, езди,
И всите неприятели
Нека се покорят:
Догде на ада силите
    Пред твоето подножие
    Плена да предадат.

3. Твоето Слово изпрати
На всякъде да облети
Окол света завчас:
Догде да чуе радостно
    Всяка душа под слънцето
    Небесния Ти глас.

4. И всите идоли тогаз
Да паднат, както някогаш
Дагон във своя храм:
А наший Спас, чрез благодат,
    На всичкий свят да е познат,
    И да царува Сам.

5. И името Исусово
Почтено и възлюблено
Нека се отзове:
Земята с песни радостни,
    С безбройните си жители:
    "Осанна", да рече.
Псалми 45:4
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти