НачалоСтани, Ти силний Ратниче!
346. Стани, Ти силний Ратниче!
1. Стани Ти, силний Ратниче,
Христе, безсмъртний наш Царю,
Царството Си вземи:
Да бъдат всите краища
    На таз бунтовнишка земя
    Твои поданици.
||


2. О, Победителю, езди,
И всите неприятели
Нека се покорят:
Догде на ада силите
    Пред Твоето подножие
    Плена да предадат.
||


3. Твоето Слово изпрати
Навсякъде да облети
Окол’ света завчас:
Догде да чуе радостно
    Всяка душа под слънцето
    Небесния Ти глас.
||


4. И всите идоли тогаз
Да паднат, както някогаш
Дагон във своя храм:
А наший Спас, чрез благодат,
    На всичкий свят да е познат,
    И да царува Сам.
||


5. И Името Исусово
Почтено и възлюблено
Нека се отзове:
Земята с песни радостни,
    С безбройните си жители:
    "Осанна", да рече.
||
Псалми 45:4
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти