НачалоВ старо време
459. В старо време
1. В старо време в град Давидов
Имаше един обор,
Майка там дете положи
В яслите на скотский двор.
    Майката Мария бе:
    А Исус, онуй Дете.

2. За нас слезе от небето
Славний Господар на вси,
Покривът Му бе оборът,
Люлката Му - яслите.
    О! Смири се наший Спас
    Да живее между нас!

3. Той през всичкото Си детство
Любеше, почиташе
Нежната Си мила майка.
Както Той послушен бе,
    Тъй, деца, бъдете вий
    Послушливи и добри.

4. Ще Го видим пак, ще дойде,
Не както на таз земя,
Но в небесната Си слава,
На престола при Отца.
    И тогаз при Себе Си
    Ще сбере всите Свои.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор