НачалоМир пълен мир
662. Мир пълен мир
1. Мир, пълен мир Бог дава ми в Христа
Мир, чуден мир в тоз свят на суета!
Мир, сладък мир, наслада ми е той.
Как сладко си почивам аз в покой!
    Мир, пълен мир
    Нек злото да кипи,
    Душата ми търпи
    Аз плувам в мир, небесен пир.

2. Далеч от светски шум, от бесен вой
Бог грижи се за мен като за свой.
Смъртта не може да ме увреди
Защото Сам Христос я победи!
    Мир, пълен мир . . .

3. Когато дойде земният ми край
Вратата на небесния ми рай
Ще се отвори, сигурно аз знам
И ангели ще ме посрещнат там.
    Мир, пълен мир . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти