НачалоГоспод ми е Пастир
307. Господ ми е Пастир
1. Господ ми е Пастир, не ще се лиша;
В зелените пасища аз ще паса;
Душата ми води при тихи води;
Управя ме в пътя на правдата Си.
    И даже да ходя в Дола на Смъртта,
    Ти с мен Си, от злото се аз не боя;
    Твоята тояга ще ме утеши;
    Без страх аз ще съм при Спасителя си.

2. Ти пред враговете ми Си ме гостил;
С елей Ти главата ми Си умастил;
Безчислени милости Ти Си ми дал,
И с благости чашата ми Си прелял.
    О, Боже Всемилостив, сила ми дай
    Да пазя Твоите веленя докрай;
    Кога тук се свършат годините ми,
    В дома Си, се моля, ти мен пресели.
Псалми 23:
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти