НачалоО, чудно е Божието Слово
61. О, чудно е Божието Слово
1. О, чудно е Бож’ето Слово:
С удива четеме ний там
За чудното дело Христово,
За дар изкупителен нам.
    О, вярвай в таз вест най-пречудна,
    Изкупен си ти, оправдан;
    О, вярвай в таз милост безкрайна,
    В таз обич на Спаса предан!

2. Елате при този Спасител,
О, скръбни, страдални души!
На радостна вест е Носител
И нежно Той знай да теши.
    О, вярвай и пр.

3. Такова прибежище няма,
О, нийде по цял свят за вас
Не гледайте земна измама,
Но чуйте спасителний глас!
    О, вярвай и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор