НачалоНякога преди
727. Някога преди
1. Някога преди на мойте длани
Имаше богат и скъп товар,
Пръстени и бисери отбрани
Даден от мамона щедър дар.
    Но Исус с любов към мен протегна
    Своята прободена ръка,
    Бързо към нещата ми посегна
    И ненужни хвърли ги в праха.

2. Някога преди на мойте длани
Имаше петна от тежък грях,
Ах, опитвах се аз непрестанно
Да ги махна, ала не успях.
    Но Исус към мен ръка протегна
    И с кръвта Си свята ме обля,
    Успокоен смело се облегнах
    На ръката силна и добра.

3. Някога преди във непокорство
Преминавах мойте земни дни,
Пълен бях със гняв и недоволство
Вършех всекиму без свян злини.
    Но Исус с любов към мен погледна
    И приятел Свой ме назова,
    Бащински душата ми тъй бедна
    От делата грешни отърва.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти