НачалоБе ден кат всички други
553. Бе ден кат всички други
1. Бе ден кат всички други,
Но тъй велик за мен,
Когато от Исуса
Бях аз новороден.
    Радост неземна в мен, прелива всеки ден
    Исус понесе грехът мой на Голгота,
    Дух Свят над мен слезна - Изпратен от Отца
    Той води мен победно, славно към небе.

2. О, аз не ще забравя,
Как Той на кръст страда,
Не мога да изкажа
Таз обич на Христа.
    Радост неземна и пр.

3. Аз искам да разкажа,
Как станах Божий син,
Пред кръста коленичил
И бях благословен.
    Радост неземна и пр.

4. И днеска щом пред Спаса,
Пристъпя с простота,
Усещам се веднага
Облян в благодатта.
    Радост неземна и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти