НачалоС нас остани
204. С нас остани
1. С нас остани! Веч близо е нощта;
Не бягай! Сгъстява се тъмнина.
Кога престанат други помощи,
Верний Помощниче, с нас остани!

2. Преминва скоро наший кратък ден;
Скоро цял свят ще бъде променен;
Тук всичко променливо виждаме;
Ти си неизменим: с нас остани!

3. Нуждаем се от Тебе всеки час;
От изкушение кой ще пази нас?
Друг безопасен вожд ний нямаме;
През мрак, през видело, с нас остани!

4. Не ни уплашва суша, нито глад,
Смърт няма жило, ни победа ад,
Когато Ти си с нас, о Господи!
Не ни оставяй, о, с нас остани!

5. Когато веч оставим таз земя,
Нек ни се зазори светла зора;
Път към небесна слава покажи,
С нас и в живот, и в смърт Ти остани! Амин!
Лука 24:29
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор