НачалоСтанете за Исуса
266. Станете за Исуса
1. Станете за Исуса!
О, войни Негови,
Хоругвата Му царска
Дръжте високо вий.
    Сам Той пред вас ще иде
    Началник в Своя бой,
    В победа над победа
    Ще води вас Сам Той.

2. Станете за Исуса!
Врагът ви силен е;
Излезте с храброст, с вярност,
Тъй и с търпение.
    Бож’ето всеоръже
    Вам трябва в таз война
    Тук всяка плътска мишца
    Е недостатъчна.

3. Станете за Исуса!
Бъдете трезвени;
На Бога уповайте,
А не на себе си.
    За щит да ви е вяра,
    За меч вам истина;
    Тоз свят да победите,
    Плътта и Сатана.

4. Станете за Исуса!
Не ще е дъл’г тоз бой;
С победа верний ратник
Там ще венчае Той.
    Днес има труд и мъка,
    Шум от сраженето,
    Днес подвигът, а утре
    Е песен с тържество!

Със следния припев: мелодия Tab.78
    Напред с Исуса,
    Войници Негови!
    Хоругвата Му царска вий развейте!
    Той Сам ще победи!
1 Солунци 6:13
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор