НачалоАз живея в Ханаан
117. Аз живея в Ханаан
1. Аз живея в земята ханаанска
И в Божята светлина
Там Лицето гледам всегда на Спаса:
Радостно пътувам към дома.

    Аз живея в Ханаан!
||

    Той греха ми веч изми
    И спасене подари.
    Аз живея в Ханаан!

    Аз живея в Ханаан!
||

    Той греха ми веч прости
    И спасение дари
    Аз живея в Ханаан!

2. Аз съм вкусил от славата небесна
На оназ света страна
Там, където вечно аз ще живея
В дома мен приготвен от Христа.
    Аз живея в Ханаан! и пр.

3. Ще ли дойдеш във таз земя блажена
Да се радваме всегда?
Не отхвърляй благата покана,
Днес покай се - приеми Христа!
    Аз живея в Ханаан! и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти