НачалоАнгеле, от този гроб
335. Ангеле, от този гроб
1. Ангеле! От този гроб
Тежкий камък отвали:
Смърте! От тъмничний ров
Силний Пленник отпусни!

2. Днес из гроба, ето Го,
Жив излиза възкресен:
(С радост пейте наедно)
Жив, с живот век блажен!

3. През небесните врата,
Победителю, езди,
Там отдясно на Отца,
На престола Си седни!

4. Днес, небесни сили вси,
Него прославете с нас:
Смъртни! С песни радостни
Днес хвалете силний Спас!

5. Днес възпейте с тържество!
Победи се Сатана:
Где ти, смърте, жилото?
Где ти, аде, силата?
Матей 28:2
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор