НачалоДано да стана ангел
457. Дано да стана ангел
1. Дано да стана ангел
И ангелски певец,
В ръцете ми китара,
На чело ми венец.
    Прав тамо ще да стоя
    Пред славния си Спас,
    И сладко ще да пея
    Със непрестанен глас.

2. Не бих се уморявал,
Не бил нито грешил,
Страх, скръб не бих познавал
Ни сълзи веч ронил,
    Но свят и чист и весел
    Аз вечно бих стоял
    И Спаса благославял
    Пред светлия престол.

3. Там аз ще бъда ангел
И ангелски певец,
В ръцете ми китара,
На чело ми венец.
    Там вечно ще живея
    При славния си Спас,
    И сладко ще да пея
    Със непрестанен глас.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти