НачалоТоз грешен свят
124. Тоз грешен свят
1. Тоз грешен свят Бог благий е
Пречудно възлюбил;
Чрез горка смърт спасение
За вси е приготвил.
    О, любов пресладка ми,
    Бог крепкий показа;
    Исуса от небе свали,
    На кръст Го прикова.

2. Чрез вяра даже и сега
Исуса усвоих;
Живот намерих чрез смъртта,
В кръвта Му се измих.
    О, любов пресладка и пр.

3. Любов неща преславни нам
Донесе от небе;
Сърдцата ни на Божий храм
Ти обърна, Христe.
    О, любов пресладка и пр.

4. О, братя верни в Господа,
Напред вървете вси;
С победа върху сатана
Пейте Исусу вий.
    О, любов пресладка и пр.
Йоан 3:16
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор