НачалоНаучи ме Твоя път
231. Научи ме Твоя път
1. Научи ме Твоя път,
Отче, Ти ме научи:
Пътищата на грехът
Да отбягна помогни.
    Догде аз с небесний лик
    Пусна на победа вик,
    Догде пея нова песен,
    Със небесний лик!

2. Святий Гълъб от небе,
Тоз представител Христов,
Нека моето сърце
Пълни с радост и любов.
    Догде аз и пр.

3. Бурята да умири;
Вътрешните врагове
Скоро нека победи,
Сладък мир да ми даде.
    Догде аз и пр.
Псалми 25:4
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти